خدمات مشاوره مدیریت

بحث‌‌های زیادی در شناسایی مشاوره مدیریت به عنوان حرفه یا صنعت از گذشته مطرح بوده است. بسیاری نیز معتقدند که مشاوره مدیریت هم حرفه است و هم صنعت.  ریشه تولد صنعت مشاوره به قرن بیستم بازمی گردد. زمانی که ایده مدیریت علمی مطرح شد و تغییرات قانونی الزام آور برای شرکت‌ها پس از سقوط وال استریت صورت پذیرفت.

تولد و رشد صنعت مشاوره مدیریت

با ورود شرکت‌های آمریکایی به حوزه مشاوره‌‌، این صنعت شروع به رشد سریع نمود. در1950در انگلستان‌‌، صنعت مشاوره مدیریت درسال ظهور امواجی از فن‌آوری‌‌های جدید و تکنیک‌‌های مدیریت همراه با  افزایش تقاضا از جانب مشتریان‌‌، با ارائه مهارت‌‌های بسیار تخصصی از طرف مشاورین مدیریت، نمود یافت. این صنعت شامل بازه وسیعی از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی می‌باشد که برخی از آ‌‌ن‌ها اختصاصاً به انجام عملیات مشاوره می‌پردازند و برخی دیگر به عنوان بخشی از شرکت‌های بزرگ، مدیریت توسعه‌‌، برون‌سپاری و فعالیت‌‌های دیگر را انجام می‌دهند. شرکت‌های مشاوره مدیریت با ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات‌‌، از تعریف استراتژی‌ها و پیاده‌سازی آ‌‌ن‌ها در مقیاس بزرگ گرفته تا فناوری اطلاعات و تغییر برنامه‌های منابع انسانی، مارکتینگ و برندینگ کمک می نمایند تا سازما‌‌ن‌ها در مسیر رشد و توسعه گام بردارند.  صنعت مذکور نیرویی مثبت برای اقتصاد هر کشور است و موفقیت اساسی برای کل صنعت مشاوره‌‌، ایجاد ارزش پایدار برای سازمان‌هاست و مشاوران توانایی خود را با ارائه خدمات با کیفیت بالا و هزینه منطقی اثبات می نمایند. خدمات ارائه شده از طرف صنعت مشاوره مدیریت به عنوان یک پاسخ استراتژیک به اقتصاد – به ویژه در شرایط رکود و یا بحرا‌‌‌‌ن‌های  اقتصادی- می تواند نقطه عطف و افق روشنی برای حل بسیاری از چالش‌های  پیش رو در صنایع مختلف باشد.

طبقه‌بندی فعالان صنعت مشاوره مدیریت

در زمینه شناخت فعالان این صنعت، باید بین چهار مفهوم خدماتی که بعضاً در ذهن مخاطبان و کارفرمایان تداخل ایجاد می‌کنند تمایز قائل شد و کاربرد هر یک از این سرویسها را به درستی فهمید:

ورود
ثبت نام
این فیلد ضروری است .
این فیلد ضروری است .
این فیلد ضروری است .