مشاور

مشاور شخص یا شرکتی است که برای انجام یک کار تخصصی در زمینه های مدیریتی و ارائه خدمات به مدیر یک مجموعه یا یکی از زیرمجموعه های تخصصی آن مجموعه دعوت به همکاری می شود. مشاوران منابع، دانش، و تجربه کافی برای بهبود عملکرد سازمان ها را دارند و به دلیل داشتن تجارب زیاد در ارتباط با صنایع معمولاً بهترین راهکارها (Best Practices) را می شناسند.

مشاوران خدمات خود را در هشت حوزه اصلی ارائه می دهند:

حوزه نخست

فراهم ساختن اطلاعات مورد نیاز برای مشتری

حوزه دوم

ارائه راه حل برای مسائل و مشکلات ارجاع شده از طرف مشتری

حوزه سوم

اجرای عملیات آسیب شناسی که ممکن است منجر به تغییر در تعریف مساله یا مشکل

حوزه چهارم

ارائه پیشنهادات جهت بهبود عملکرد بر مبنای آسیب شناسی

حوزه پنجم

یاری رسانی در پیاده سازی سیستمها و راهکارهای ارائه شده

حوزه ششم

ایجاد تعهد و همدلی و واجماع در سازمان مشتری در خصوص راهکارهای اصلاحی

حوزه هفتم

تسهیل فرآیند یادگیری در سازمان مشتری تا ایشان بتوانند مسائل مشابه آتی را حل کنند

حوزه هشتم

بهبود اثربخشی سازمانی با اثر دائمی

زمینه‌های تخصصی ارائه خدمات در صنعت مشاوره مدیریت در سطح جهانی عبارتند از:

  1. مدیریت عمومی و استراتژیک
  2. مدیریت بازاریابی، فروش و برندینگ
  3. مدیریت منابع انسانی
  4. مدیریت بازرگانی، لجستیک و تامین
  5. مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری
  6. مدیریت پروژه
  7. بهبود عملکرد
  8. مدیریت دانش و تکنولوژی
  9. مدیریت اطلاعات و ارتباطات
  10. خریداری، ادغام و بازسازی سازمانی
ورود
ثبت نام
این فیلد ضروری است .
این فیلد ضروری است .
این فیلد ضروری است .